Form ng Interes ng interes ng Reseller

Kasalukuyang hindi tumatanggap ang Perfect Descent ng mga bagong reseller dahil sa mataas na demand ng produkto at produksyon na limitado ang supply. Malaya kang kumpletuhin ang form ng interes na ito at makikipag-ugnayan kami kapag bumuti ang kapasidad ng produksyon.